Prof. Dr. Kahraman Ünlü
 
Çalışma Konuları
Toprak ve yeraltısuyu sistemlerinin matematiksel modellenmesi
Atık bertaraf sistemlerinin matematiksel modellenmesi
Kirlenmiş sahaların temizlenmesi
Toprak ve yeraltısuyu risk değerlendirmesi
Katı ve tehlikeli atıkların yönetimi
 
 
E-posta: kunlu {at} metu.edu.tr
Linkler: enve.metu.edu.tr
Telefon: +90-312-210-5869  Faks: +90-312-210-2646 

 

Prof. Dr. Gürdal Tuncel
 
Çalışma Konuları
Kirleticilerin atmosferde uzun-mesafe taşınımları
Yağış kimyası
Alıcı modellemesi
Çevresel analitik kimya
Sedimandaki eser elementlerin kimyası
 
 
 
E-posta: tuncel {at} metu.edu.tr
Linkler: enve.metu.edu.tr
Telefon: +90-312-210-5871  Faks: +90-312-210-2646 

 

Prof. Dr. Göksel N. Demirer
 
Çalışma Alanları
Anaerobik Çevresel Biyoteknoloji
Atıksu mühendisliği
Temiz üretim/Kirlilik önleme
Doğal arıtma sistemleri
Biyoenerji ve biyobazlı ürünler
 
 
 
E-posta: goksel {at} metu.edu.tr
Linkler: enve.metu.edu.tr
Telefon: +90-312-210-2641  Faks: +90-312-210-2646 

 

Prof. Dr. Aysel Atımtay
 
Çalışma Alanları
Hava kirliliğinin değerlendirilmesi ve kontrolü;
Hava kalitesi modellemesi,
Sülfürlü gazlar için sorbentlerin geliştirilmesi ve gazların temizlenmesi,
Tehlikeli atık üzerine araştırmalar,
Biyokütle ve tarım atıkları kullanılarak temiz enerji üretimi.
 
 
 
E-posta: aatimtay {at} metu.edu.tr
Linkler: enve.metu.edu.tr
Telefon: +90-312-210-5879  Faks: +90-312-210-2646 

 

Prof. Dr. Celal F. Gökçay
 
Çalışma Alanları
Az rastlanan bileşiklerin biyodegredasyonu (Ph.D.)
Maden kalıntılarının ve atıklarının biyo-sızıntısı ve geri kazanımı
Kömürlerin bakteriyel desülfürizasyonu
Linyitlerin mikrobiyal çözünümü
Aktif çamur kinetikleri. Nütrient gideren aktif çamur
Ağır metallerin aktif çamur kinetiklerine etkisi
Hamur kağıt beyazlatma atıksularının biyolojik arıtımı
Klorlu organik bileşiklerin arıtılabilirliği
 ODTÜ AVESİS
E-posta: cfgokcay {at} metu.edu.tr
Linkler: enve.metu.edu.tr
Telefon: +90-312-210-2641  Faks: +90-312-210-2646

 

Prof. Dr. Gülerman Sürücü
 
Çalışma Alanları
Su kirliliği kontrolü
Endüstriyel atıksu arıtımı
Katı atık yönetimi
 
 
 
 
 
 ODTÜ AVESİS
E-posta: gsurucu {at} metu.edu.tr
Linkler: enve.metu.edu.tr
Telefon: +90-312-210-2641  Faks: +90-312-210-2641