S. Yaz stajımı yurt dışında yapabilir miyim?

ENVE 300 ve ENVE 400 derslerinin gereklerini yerine getirdiğiniz sürece, yaz stajınızı herhangi bir ülkede yapabilirsiniz. IAESTE gibi özel programlar için başvurabilir veya kendiniz bir başvuru yapabilirsiniz.

S. Yaz stajımı kış ara tatilinde yapabilir miyim?

Stajınızı belirlenen yarıyıldan daha erken yapmanıza izin verilmemektedir. Yani, yaz stajınızı yapmak için 4. yarıyıl veya o yarıyıl için gerekli olan ders yükünüzü tamamlamanız gerekir. Ancak, Bahar döneminde ENVE 300 ve ENVE 400 derslerinin açılması ve gerekli ders yüklerinin tamamlanış olması şartıyla Bahar dönemi için kayıt yaptırabilirsiniz. Aynı durum ENVE 400 için de geçerlidir.

S. Yaz stajımı iki farklı yerde yapabilir miyim?

Stajınızı 4 hafta boyunca aynı yerde blok olarak yapmanız ve bu çalışma hakkındaki raporunuzu sunmanız gerekmektedir. Dersin gerekliliklerini yerine getirdiğiniz sürece, diğer yerlerde ek olarak yaz stajı yapabilirsiniz. Fazladan yapılan bu stajların ders için geçerliliği olmayacak, ancak size daha fazla deneyim sağlayacaktır. Bu nedenle, kişisel gelişiminiz için ek yaz stajları yapabilirsiniz. 4 haftalık stajınızı farklı şirketlere dağıtmanıza izin verilmemektedir.

S. ENVE300 ve ENVE400 stajlarını birlikte yapabilir miyim?

Evet, tarihlerde çakışma olmadığı sürece yapabilirsiniz.

S. ENVE400 stajını bu yaz ve ENVE300 stajını önümüzdeki yaz yapabilir miyim?

Hayır, önce ENVE300 stajını yapmalısınız.

S. Benden "stajın zorunlu olduğunu" gösteren bir belge isteniyor. Bu belgeyi nasıl sağlayabilirim?

Staj başvuru sürecinde talep edilen "Yaz Stajı Başvuru Formu"dur. Bu belgeyi ve "Ders Bilgi Formu"nu doldurarak Asistanlarınıza (onay için) göndermeniz gerekmektedir.

S. Şirket tarafından sigorta belgesi isteniyor. Bu belgeyi nasıl sağlayabilirim?

Sigorta belgesi stajdan 1-2 iş günü önce "Staj Ofisi" tarafından gönderilir. Bu belgeyi daha önce sağlamak mümkün değildir.

S. Gönüllü stajlar için şartlar nelerdir ve nasıl başvurabilirim?

Yapılacak gönüllü staj ENVE300 & ENVE400 kapsamında olmalıdır. "Değerlendirme Kitapçığı" dışında tüm süreç aynıdır. "Değerlendirme Kitapçığı"nı doldurmanıza gerek yoktur.

S. Yaz Stajı ve Yaz Okulu'nu birlikte yapabilir miyim (aynı zaman diliminde)?

Hayır, "Yaz Stajı" ve "Yaz Okulu"nu birlikte (yani aynı zaman diliminde) yapamazsınız. "Yaz Okulu" final sınavından sonra "Yaz Stajı" yapabilirsiniz.

S. Firmanın/kurumun ENVE300/ENVE400'e uygun olup olmadığını nasıl öğrenebilirim?

ENVE300 için potansiyel tesisler şunlardır:

• Belediyeler, özel firmalar tarafından işletilen su ve atık su arıtma tesisleri,

• Büyük ölçekli, düzenli depolama sahaları (örn. İzaydaş, ITC, vb.),

• Hava kirliliği kontrol birimi olan büyük tesisler,

• Arıtma tesisinin çalıştırıldığı endüstriler veya tesisler (ör. Tüpraş, Arçelik, Coca-Cola, vb.).

ENVE400 için potansiyel tesisler şunlardır:

• Çevresel izlemeyi, arıtma tesisi tasarımını planlayan ve uygulayan devlet kurumları (örn. DSİ, İl Bankası).

• ÇED, arıtma tesisi tasarımı konusunda uzmanlaşmış özel firmalar.

• Çevre yönetimi ile ilgili düzenleyici kurumlar (örn. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İl Çevre İdareleri, vb.).

Potansiyel lokasyonlara ilişkin örnekleri web sayfamızda bulabilirsiniz.

Sık Yapılan Hatalar

Belgelerin istenilen kısımlarının (ders kodu, imza, tarih vb.) eksik bırakılması.

Staj başlangıç ve bitiş tarihleri doldurulurken resmi tatil günlerinin dikkate alınmamış olması.

"Değerlendirme Kitapçığı" belgesinin tamamının gönderilmemiş olması.

1., 3. ve 5. sayfaları doldurmanız; ancak belgenin tamamını (doldurulmamış sayfalarla) göndermeniz gerekiyor.