Son Güncelleme:
14/02/2024 - 15:04
TEMEL İŞLEMLER LABORATUVARI
Bu laboratuvarda filtrasyon, sedimantasyon, havalandırma vb. gibi çevre mühendisliği ile ilgili çeşitli temel işlemlerinin kontrollü deneyleri için olanaklar mevcuttur. Üniteler performans değerlendirme ve esnek çalışma için ölçüm ve kontrol cihazlarıyla donatılmıştır.

  

 

KİMYA LABORATUVARI
Çevre mühendisliği ve bilimlerinde rutin olarak yapılan kimyasal, aletli ve diğer analiz işlerini yapmak için temel olanaklar mevcuttur. Bu laboratuvar aynı zamanda ilgili derslerde öğretim amaçlı kullanılmaktadır.

  

 

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
Bu laboratuvarda rutin mikrobiyolojik analizler yapmak için temel olanaklar mevcuttur. Laboratuvar aynı zamanda respirometreler, biyolojik reaktörler ve AOX cihazı gibi araştırma ekipmanlarıyla donatılmıştır. Laboratuvar ilgili derslerde öğretim amaçlı kullanılmaktadır.

 

  

 

ANALİZ LABORATUVARI
Bu laboratuvar sadece yetkili personel tarafından kullanılabilir. Kamu kurumları ve özel şirketler için analizler yapılmaktadır.

  

 

 

HAVA KİRLİLİĞİ KONTROL LABORATUVARI
Bu laboratuvarda çeşitli hava kirleticilerin örneklenmesi ve analizi için tesisler mevcuttur. Emisyon, imisyon ve meteorolojik ölçümler laboratuvarda mevcut olan ekipmanlarla yapılabilmektedir.

  

 

 

ÖĞRENCİ BİLGİSAYAR LABORATUVARI
Laboratuvar, lisans ve lisansüstü öğrencilerin kullanımı için tasarlanmıştır. 2 sunucuya ve kampüs ağına bağlı 30 adet bilgisayar bulunmaktadır. Kullanıcılar için su temini mühendisliği, atık su mühendisliği, hava kirliliği, toprak ve yeraltı suyu kirliliği, atık bertarafı ve nehir kirliliği alanlarında çeşitli yazılım paketleri bulunmaktadır.

 

  

 

ANAEROBİK BİYOTEKNOLOJİ LABORATUVARI
Bu laboratuvar çevresel anaerobik biyoteknoloji için gerekli temel olanaklara ve altyapıya sahiptir. Yapılan tipik araştırmalar arasında biyokimyasal metan potansiyel analizleri, arıtılabilirlik çalışmaları, granülasyon, yenilenebilir enerji ve atıklardan biyolojik bazlı kimyasallar üretimi vb. bulunmaktadır.

 

  

 

SU VE KANALİZASYON ARITMA TESİSLERİ
 
Üniversite, 2003 yılında Berlin Teknik Üniversitesi ve ODTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü ile ortak bir proje aracılığıyla inşa edilmiş ve devreye alınmış bir ileri biyolojik arıtma tesisine sahiptir. Tesis fakülte lojmanlarından ve yurtlardan kaynaklanan atık suları arıtmak için tasarlanmıştır. Tesis iki üniteden oluşmaktadır: bir biyolojik arıtma havuzu ve bir membran biyo-reaktörü. 200 m3 / gün debili atık su ilk önce ince ızgaralardan geçmekte, daha sonra biyolojik olarak arıtıldığı bir havalandırma havuzuna gitmektedir. Dönen bir vakumlu membran sistemi biyolojik çamuru atık sudan ayırmakta, böylece çimlerin sulanması için kullanılan berrak ve steril bir çıkış suyu üretilmektedir. Tesis aynı zamanda hem lisans hem de lisansüstü öğrencilerine bir deney ve demo birimi olarak hizmet etmekte ve öğrencilerin ve araştırmacıların deneysel amaçlar için sistemi çeşitli koşullar altında kullanmalarını sağlamaktadır. Tesis kısa süre önce Rio + 20 En İyi Sürdürülebilir Kalkınma Uygulama Örnekleri - 2012 ödülünü almıştır.

 

  

 

KİRLİLİK HİDROLOJİSİ LABORATUVARI
Bu laboratuvarda yüzey sularında, yeraltı sularında ve toprakta kirletici karakterizasyonu gerçekleştirilebilmektedir. Deneysel iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır. Yüzeyaltındaki kirleticilerin taşınması için kolon deneyleri yapılabilmektedir.

 

  

 

LINUX LABORATUVARI
Laboratuvar, lisansüstü öğrencilerin kullanımı ve araştırmalar için tasarlanmıştır. Linux işletim sistemi altında çalışan 10 bilgisayar vardır. Yüksek işlem gücü gerektiren çeşitli yazılım paketleri kullanıcılar için mevcuttur.