Son Güncelleme:
22/03/2022 - 15:40
  • Atık suların analizi ve karakterizasyonu, arıtılabilirliğinin araştırılması, atık suların fiziksel, biyolojik ve kimyasal arıtma yöntemlerinin belirlenmesi ve bu yöntemlerin uygulanması;
  • İçme suyu analizi ve kalite değerlendirmesi, kirleticilerin içme sularından giderilmesi için yöntemlerin geliştirilmesi ve bu yöntemlerin uygulanması;
  • Farklı bölgelerdeki yüzey ve yeraltı sularının kalitesinin incelenmesi, kirletici kaynakların belirlenmesi ve bu kaynaklardan gelen kirliliğin giderilmesi için yöntemlerin geliştirilmesi;
  • Farklı endüstriyel faaliyetler sonucunda üretilen çamurların analizi, bu atık çamurlardaki tehlikeli maddelerin araştırılması, atık çamurun bertarafı;
  • Tehlikeli atıklar için uygun bertaraf yöntemlerinin belirlenmesi, uygulanması ve çevreye etkilerinin araştırılması; farklı endüstriyel faaliyetlerin çevresel etkilerinin incelenmesi, risk değerlendirme çalışmaları;
  • Atmosferik kirleticilerin belirlenmesi, kaynaklarının araştırılması, taşınımları ve çevreye etkilerinin araştırılması;
  • Atık bertaraf sistemleri, yüzey ve yeraltı suları, toprak ve atmosfer kirliliği için matematiksel modellerin geliştirilmesi ve uygulanması.