Teknik Seçmeli Dersler (TE)

Bölüm tarafından verilen dersler veya diğer mühendislik ya da bilim bölümleri tarafından sunulan bazı ilgili dersler. Ancak, müfredatta yer alan en fazla 5 teknik seçmeli dersten 2'sinin danışmanınızın onayını gerektiren diğer mühendislik veya bilim bölümlerinden alınabileceği belirtilmelidir (her biri en az 3 kredi). Katalog açıklamaları buradan alınabilir.

ENVE 301- Çevre Kirliliği ve Ekoloji
ENVE 314- Kimyasal Mikrobiyoloji Laboratuvarı
ENVE 316- Hava Kirliliği Laboratuvarı
ENVE 332- Çevre Mühendisliğinin Temelleri
ENVE 401- Toprak ve Yeraltı Suyu Kirliliği
ENVE 402- Atıksu Yeniden Kullanımı
ENVE 406- Çevre Yönetimi
ENVE 410- Deniz Deşarjı Tasarımı
ENVE 413- Hava Kirliliği Kontrolü
ENVE 414- Su Kalitesi Yönetimi
ENVE 417- Ünite İşlem ve Proses Laboratuvarı
ENVE 420- Çevresel Etki Değerlendirmesi
ENVE 422- Su ve Atık Su Çamurlarının Arıtılması ve Bertarafı
ENVE 424- Çevre Mühendisliği için Aletli Analiz
ENVE 426- Hava Kirliliği Meteorolojisi ve Atmosferik Atık;
ENVE 428- Kirlilik Önleme
ENVE 430- Katı Atık Düzenli Depolama Tasarımı
ENVE 431- Çevre Mühendisliğinde Moleküler Araçlar
ENVE 432- Tehlikeli Atık Yönetimi
ENVE 447- Deniz Kirliliği
ENVE 490- Çevre Mühendisliğinde Konular
ENVE 491- Çevresel Toksikolojiye Giriş
ENVE 493-Çevre Mühendisliğinde Konular: AB ve Çevre Politikaları
ENVE 494-Çevre Mühendisliğinde Konular: Çevre Mühendisliğinde Güncel Sorunlar

Teknik Olmayan Seçmeli Dersler (NTE)

Sosyal bilimler, beşeri bilimler ve iletişim ile ilgili dersler. Mühendislik bölümü öğrencilerinin teknik olmayan seçmeli ders şartlarını yerine getiren teknik olmayan seçmeli derslerin listesi, Mühendislik Fakültesi -(Non-technical Elective Courses in Engineering Curricula) web sayfasında yer almaktadır. Bu listedeki dersler dilbilim, yabancı dil çalışmaları, tarih, psikoloji, sosyoloji, felsefe, güzel sanatlar, siyaset bilimleri ve ekonomi alanlarındadır. Çevre mühendisliği öğrencilerinin, teknik olmayan seçmeli ders gereksinimlerini karşılamak için güzel sanatlar ve müzik bölümünden alınan dersler için daha da kısıtlı olduğu, güzel sanat ve müziğin her alt bölümünden (yani MUS, THEA ve INST) sadece bir ders almalarına izin verildiği unutulmamalıdır. (her biri min. 3 kredi).


Serbest Seçmeli Dersler (FE)

Herhangi bir 3 kredilik ders.


Sınırlı Seçmeli Dersler (RE)

Aşağıdaki derslerden biri: CE364 veya CE241.