Çevre Mühendisliği Bölümü öğrencileri, ENVE 300 Yaz Stajı I ve ENVE 400 Yaz Stajı II derslerine, B.Sc. şartlarını yerine getirmek için kayıt olmak zorundadırlar. Bu dersler için ortak sorumluluklar:
  • 4 hafta boyunca (20 iş günü) ilgili faaliyetlerde pratik yapmak
  • Uygulama hakkında organize bir rapor yazmak.
ENVE 300
Bu, 4. yarıyılın bitiminden sonra ve Yaz Staj Koordinatörüne danışarak üçüncü sınıf öğrencileri tarafından gerçekleştirilen ilk yaz uygulamasıdır. Uygulamada esas olarak operasyonda bir arıtma sisteminin gözlenmesi ve performansının değerlendirilmesi yer almaktadır.
ENVE 300 Yaz Stajı I dersini alabilmek için öğrencilerin öncelikle OHS 101 İş Sağlığı ve Güvenliği I dersini geçmeleri gerekmektedir.
Potansiyel tesisler
  • Belediyeler tarafından işletilen su ve atık su arıtma tesisleri, özel firmalar.
  • Büyük ölçekli, mühendislik yapılarına uygun depolama alanları (örneğin İzaydaş)
  • Hava kirliliği kontrol üniteleri olan büyük tesisler
  • Bir arıtma tesisinin işletildiği endüstriler veya tesisler (örneğin, TÜPRAŞ, ÜLKER, Ankara Şeker Fabrikası, Coca-Cola, vb.)
ENVE 400
Bu, dördüncü sınıf öğrencileri tarafından gerçekleştirilen ve 6. yarıyılın bitiminden sonra  ve Yaz Staj Koordinatörüne danışarak yapılan ikinci yaz uygulamasıdır. Uygulama ağırlıklı çevre yönetimi, arıtma sistemi tasarımı, vb içerir.
ENVE 400 Yaz Stajı II dersini alabilmek için öğrencilerin öncelikle OHS 301 İş Sağlığı ve Güvenliği II dersini geçmeleri gerekmektedir.
Potansiyel tesisler:
  • Çevresel izlemeyi planlayan ve uygulayan devlet kurumları, arıtma tesisi tasarımı (örneğin DSİ, İller Bankası).
  • ÇED konusunda uzmanlaşmış özel firmalar, arıtma tesisi tasarımı.
  • Çevre yönetiminde rol alan düzenleyici kurumlar (örneğin, Çevre ve Orman Bakanlığı, İllerin Çevre Otoriteleri, vb.)