Lisansüstü programların amacı çift yönlüdür. Birincisi, mevcut ve gelecekteki çevre ve mühendislik problemlerinin belirlenmesi ve çözümü için aktif araştırma ve teknoloji geliştirme programları oluşturmaktır. İkincisi, karmaşık çevre sorunlarının çözümlerine yönelik projeleri yönlendirebilecek ve kararlar alabilecek ileri teknik bilgi sahibi eğitimli insan kaynağı sağlamaktır. Lisansüstü programlar iki ana uzmanlık alanı sunmaktadır: Çevre Bilimleri ve Çevre Teknolojisi. Bölümdeki bu uzmanlık programları, diğer birçok bilimsel disiplinde yaygın olarak görülmeyen ölçüde birbirlerini tamamlamaktadır. İki ana lisansüstü program kapsamında, koşulları sağlayan öğrenciler için araştırma fırsatları ve ileri dersler sunulmaktadır: su temini mühendisliği, atık su mühendisliği, hava kirliliği ve kontrolü, su kalitesi yönetimi, toprak ve yeraltı suyu kirliliği, çevresel modelleme, çevre etki değerlendirme, çevre kimyası, çevresel mikrobiyoloji ve biyoteknoloji.

Çevre Mühendisliği Yüksek Lisans Programı
Ders Kodu Ders Adı Kredi
ENVE 500 5600500  Yüksek Lisans Tezi NC
ENVE 598 5600598  Lisansüstü Seminer (0-2) NC
ENVE 599 5600599 Lisansüstü Seminer (0-2) NC
ENVE 590 5600590 Çevre Mühendisliğinde Araştırma Yöntemleri ve Etik (0-0) NC
7 Seçmeli Ders  
Toplam Minimum Kredi: 21        Kredili Ders Sayısı (en az): 7

 

Çevre Mühendisliği Doktora Programı
Ders Kodu Ders Adı Kredi
ENVE 600 5600600  Doktora Tezi NC
ENVE 698 5600698 Lisansüstü Seminer NC
ENVE 699 5600699 Lisansüstü Seminer NC
ENVE 590 5600590 Çevre Mühendisliğinde Araştırma Yöntemleri ve Etik* NC
7 Seçmeli Ders  
Toplam Minimum Kredi: 21        Kredili Ders Sayısı (en az): 7
* Daha önce alınmamışsa

 

Lisansüstü Dersler
Ders Kodu Ders Adı Kredi
ENVE 501 5600501 Deniz Ortamında Kirlilik Kontrolü I (3-0)3
ENVE 502 5600502 Toprak ve Yeraltı Suyu Kirliliğinin Modellenmesi (3-0)3
ENVE 503 5600503 Endüstriyel Su ve Atıksu Arıtma (3-0)3
ENVE 504 5600504 Nehir Sistemlerinde Kirlilik Taşınımı (3-0)3
ENVE 505 5600505 Endüstriyel Hava Kirliliği Kontrolü (3-0)3
ENVE 506 5600506 Su Temini Mühendisliğinde Gelişmeler (3-0)3
ENVE 507 5600507 İleri Su ve Atıksu Arıtımı (3-0)3
ENVE 508 5600508 İleri Atmosferik Dağılım (3-0)3
ENVE 509 5600509 Kirlenmiş Saha Islahı (3-0)3
ENVE 510 5600510 Risk Değerlendirme ve Yönetimi İlkeleri (3-0)3
ENVE 513 5600513 Atmosferik Kimya (3-0)3
ENVE 531 5600531 Biyomoleküler Mühendisliğin Çevresel Uygulamaları (3-0)3
ENVE 532 5600532 Çevresel Biyoteknoloji (3-0)3
ENVE 534 5600534 Kimyasal Arıtım Teknikleri (3-0)3
ENVE 535 5600535 İleri Biyolojik Arıtma (3-0)3
ENVE 538 5600538 İleri Çevre Kimyası (3-0)3
ENVE 539 5600539 Çevre Sistemleri Mühendisliği (3-0)3
ENVE 540 5600540 Çevresel Sistemlerin Sezgisel Optimizasyonu ve Modellenmesi (3-0)3
ENVE 541 5600541 Atıkların Anaerobik Arıtımı (3-0)3
ENVE 547 5600547 Deniz Kirliliği (3-0)3
ENVE 573 5600573 Kirleticilerin Çevredeki Akıbeti (3-0)3
ENVE 590 5600590 Çevre Mühendisliğinde Araştırma Yöntemleri ve Etik (0-0) NC
ENVE 707 5600573 Enerji ve Çevre (3-0)3
ENVE 7xx 56007xx Çevre Mühendisliğinde Özel Konular (3-0)3
ENVE8xx 56008xx Özel Çalışmalar (4-2) NC
ENVE 9xx 56009xx İleri Çalışmalar (4-2) NC