Öğrenci Değişim Programı

Erasmus Programı

Erasmus Programının amacı, Avrupa'daki Yüksek Öğretimin kalitesini artırmak ve Avrupa'daki Yüksek Öğrenimde Avrupa Boyutunu güçlendirmektir. Aslında, Erasmus çoğunlukla "üniversite öğrencilerinin hareketliliği" ile ilgilidir. Erasmus, Avrupa Birliği'ne üye devletlerdeki üniversiteleri birbirine bağlamak için kurulan Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen bir programdır.

Erasmus, üniversitelerdeki lisans ve lisansüstü çalışmaları kapsayan AB Yaşam Boyu Öğrenme Programının (LLP) ana kollarından biridir.

Brüksel'deki LLP Bürosu tarafından belirlenen LLP Programının temel hedeflerinden alıntı yapmak açıklayıcı olacaktır:

  • Avrupa Yüksek Öğretim Kurumları arasında öğrenci ve personel hareketliliğinde önemli bir artış sağlamak,
  • Kurumlar arası işbirliğinin geniş ve kalıcı olmasını sağlamak,
  • Bir insanın Avrupa kavramına katkıda bulunmak,
  • Avrupa içi işbirliğini doğrudan deneyimleyen önemli sayıda yüksek öğrenim mezununun oluşturulması yoluyla Avrupa'nın ekonomik ve sosyal gelişimine katkıda bulunmak.

2003-2004 eğitim-öğretim yılından itibaren, Erasmus Programının desteklediği faaliyetlere katılma hakkı veren Erasmus Üniversite Beyannamesi (EUC) almak için Avrupa Komisyonu’na (AK) başvuran Türkiye’deki üniversiteler, Erasmus etkinliklerinden yararlanmaya hak kazanmıştır. Bu aktivitelerden bazıları şunlardır: Öğrenci Hareketliliği (SM), Öğrenci Yerleştirme / Staj, Öğretim Üyesi Hareketliliği (TS) / Personel Eğitimi (ST) Hareketliliği, Hareketlilik Organizasyonu (OM), Tematik Ağlar (TN), Avrupa Kredi Transfer Sistemi (ECTS) ), Yoğun Programlar (IP), Program Geliştirme (CD). (CD).

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN:
ODTÜ Yurtdışı Eğitim Ofisi: http://ico.metu.edu.tr/