İçerik

Yaz stajı raporlarının içeriğinin, ziyaret edilen kurumların çeşitliliği nedeniyle birbirinden farklı olması beklenmektedir. Bununla birlikte, genel bir rehber olması açısından, yaz stajı raporlarınıza aşağıdaki bölümler dahil edilmelidir:

 • Giriş (yaz stajınızın kapsamını (amacını) eklemeyi unutmayın)
 • Ana bölüm başlıkları çalışılan kurum ve yapılan uygulamalara göre değişebilir. Ancak, aşağıdaki bilgiler uygun başlıklarda verilmelidir:
  • Kurumun tanımı (varsa, bir kuruluş şeması, çalışanların özgeçmişleri, kurumun çalışmalarının veya sorumluluklarının özeti, özellikle kuruluşun amacı, yürütülen çevresel çalışmaların türleri, kurumun gerçekleştirdiği dikkat çekici çalışma örnekleri vb.)
  • Yaz stajı sırasında spesifik olarak yaptığınız işlerin tanımı
  • Teknik Detaylar (örn. Yaz stajınızı bir arıtma tesisi bulunan bir fabrikada gerçekleştirdiyseniz, o zaman arıtma tesisnin akış şemasını, ünitelerin temel boyutlandırmasını, tasarım parametrelerini vb.vermelisiniz. Lütfen yaz stajı raporlarında yapılanlar genel hatalarla ilgili bir sonraki sayfaya bakınız.)
 • Tartışma (Gözlemleriniz, önerileriniz ve yaz stajı sırasında kazandığınızı düşündükleriniz)
 • Sonuçlar
 • Ekler (Metinde belirtilen işlemlerin bazılarının detayları, metne dahil etmemeyi tercih ettiğiniz arıtma tesisi/kurum resimleri vb.)

Önerilen Format

 • Kenar Boşlukları: Soldan 3 cm, geri kalan kenarlarda 2 cm
 • Kağıt Boyutu: A4
 • Satır Aralığı: 1.5
 • Yazı Tipi: Times New Roman, 12pt
 • Kapak Sayfası: Aşağıdakileri içermelidir:
  • Başlık : (ENVE 300 (veya 400) Yaz Stajı Raporu)
  • Kurumun Adı (ve ilgili bölüm)
  • Adınız, Öğrenci Numaranız, Sınıfınız
  • Teslim Tarihi: (GG / AA / YY)
 • Uzunluk: sayfa metin (önerilen formata göre) + ilgili Şekiller, Tablolar, Ekler
Önemli Not: Yaz Stajı raporlarının geç teslimi mümkün değildir. Raporunuzu son teslim tarihinden önce teslim edemezseniz, raporunuz "BAŞARISIZ" olarak değerlendirilir.

Yaz Stajı Raporu Yazımında Sık Görülen Hatalar

 • Dilin teknik yazılarda yanlış kullanılması (imla kontrolü yok, yanlış bölümleme, İngilizce kelime ve teknik terimlerin hatalı kullanılması, gereksiz bilgiler, sınırlı sayıda kelime kullanılması (yardım için Thesaurus kullanın) vb.)
 • Eklere veya Tablo/Şekillere atıfta bulunulmaması. (örn. tüm teknik broşürlerin vb. raporunuza dahil edilme nedenlerini belirtmeden, bunların Ek’te sunulması)
 • Metinde uygun atıfların olmaması (sunduğunuz bilgilerin kaynakları) ve uygun olmayan referans listesi formatı.
 • Gözlemlerin ele alınışı/düzenlenmesi/raporlanmasında üstünkörülük.
 • Çok fazla teknik detay (örn. bir arıtma tesisi için tüm hidrolik hesaplamaların eksiksiz detayları) veya teknik belgelerin doğrudan kopyalarının (örn. ÇED hazırlama şartnameleri) verilmesi
 • Uzun, alakasız tanımlamalar arasında uygun veri eksikliği (örn. bir arıtma tesisinin temel tasarım parametreleri veya akış şeması).
 • Çok genel anlamda, yaz stajınızı yaptığınız organizasyonla ilgili olmayan tartışmalar.
 • Gözlem yapıldığına dair hiçbir işaretin olmaması, kendi yorum ve katkılarınızın bulunmaması.
 • Gözlemlerinizi ve deneyimlerinizi kurslarda öğrenilen materyallerle ilişkilendirmeye az miktarda teşebbüs.
RAPORUNUZUN ÇOK FAZLA KİTABİ BİLGİDEN ZİYADE SİZİN KENDİ GÖRÜŞ VE ELEŞTİRİLERİNİZİ İÇERMESİ HAYATİDİR.

Referans Formatı:

Bir referansa alıntı yaparken, metin içi alıntılarda yazar-tarih yöntemini izleyin. Bu, yazarın soyadının ve kaynağın yayınlanma tarihinin metinde görünmesi ve tam bir referansın raporun sonundaki referans listesinde bulunması gerektiği anlamına gelir.
Williams vd., (2002) şunu ileri sürmektedir...
Jones (1998) öğrenci performansını...
Öğrenci performansıyla ilgili yakın tarihli bir araştırmada (Jones, 1998),...
1998 yılında, Jones öğrenci performansını...
Eğer aynı yazarlardan ve aynı yıldan iki referansınız varsa, o zaman bu yayınları yıllarının sonuna artan sırayla birer harf ekleyerek listeleyin:
Jones (1998a) ve Jones (1998b) öğrenci performansını...
Hiçbir yazarın listelenmediği bir web sayfasından alıntı yaptığınızda olduğu gibi, alıntı yapacak bir yazar yoksa, yazar adının yerine, tırnak içinde, sayfanın başlığının kısaltılmış bir versiyonunu kullanın.
Yapılmış olan çalışma (“DSİ İnternet Sitesi”, 2003) şunu ileri sürmektedir...

Tipik Referans Formatı

 • Agarwhal, V.C., and Mishra, R. (2000). "Design of pipeline to transport neutrally buoyant capsules", Journal of Hydrologic Engineering, ASCE, 126(1), 91-92.
 • ASTM. (1997). Standard test methods.

Staj Raporu Teslim Öncesi Kontrol Listesi

 • Teslim tarihi, derse kaydolduğunuz dönemin üçüncü haftasının Pazartesi günüdür.
 • Rapor yazımı için hazırlanmış olan öneriler takip edilmeli ve kaynaklara atıfların doğru şekilde yapıldığına emin olunmalıdır.
 • Raporunuzla beraber anket formunuzu (basılı olarak) teslim etmeniz gerekmektedir.
 • Staj yaptığınız kurum veya kuruluşun değerlendirme formunu gönderip göndermediğini bölüm sekreterimize sorulmalıdır. Eğer form bölüme ulaşmamışsa staj yapılan yerle iletişime geçilmeli ve dönem sonuna kadar göndermelerini hatırlatılmalıdır.