Prof. Dr. Gürdal Tuncel
 
Çalışma Alanları
Kirleticilerin atmosferde uzun-mesafe taşınımları
Yağış kimyası
Alıcı modellemesi
Çevresel analitik kimya
Sedimandaki eser elementlerin kimyası
 
 
E-posta: tuncel {at} metu.edu.tr
Linkler: enve.metu.edu.tr
Telefon: +90-312-210-5871  Faks: +90-312-210-2646 

 

Prof. Dr. Aysel Atımtay
 
Çalışma Alanları
Hava kirliliğinin değerlendirilmesi ve kontrolü;
Hava kalitesi modellemesi,
Sülfürlü gazlar için sorbentlerin geliştirilmesi ve gazların temizlenmesi,
Tehlikeli atık üzerine araştırmalar,
Biyokütle ve tarım atıkları kullanılarak temiz enerji üretimi.
 
 
E-posta: aatimtay {at} metu.edu.tr
Linkler: enve.metu.edu.tr
Telefon: +90-312-210-5879  Faks: +90-312-210-2646 

 

Dr. İ. Haluk Çeribaşı 
 
Çalışma Alanları
Çevre yönetimi
Çevresel ve sosyal etki değerlendirme
Kümülatif ve stratejik etki değerlendirme
Çevre ekonomisi ve fayda-maliyet analizi
Ağır metallerin biyosorpsiyonu
Proje yönetimi
 
E-posta: ceribasi {at} metu.edu.tr
Linkler: enve.metu.edu.tr
Telefon: +90-312-447-7122  Faks: +90-312-447-6988 

 

Yük. Müh. Ömer Işıkman 
 
Çalışma Alanları
Proje Yönetimi
Hidrolik Yapıların İnşasının Yönetimi
Hidrolik Yapıların Tasarımı
 
 
  
 
E-posta: oisikman {at} metu.edu.tr
Linkler: enve.metu.edu.tr
Telefon: +90-312-436-3000  Faks: +90-312-447-5282