Yarı-zamanlı Öğretim Üyeleri

Prof. Dr. Aysel Atımtay

 

Çalışma Alanları
Hava kirliliğinin değerlendirilmesi ve kontrolü;
Hava kalitesi modellemesi,
Sülfürlü gazlar için sorbentlerin geliştirilmesi ve gazların temizlenmesi,
Tehlikeli atık üzerine araştırmalar,
Biyokütle ve tarım atıkları kullanılarak temiz enerji üretimi.
E-posta: aatimtay {at} metu.edu.tr
Telefon: +90-312-210-5879  Faks: +90-312-210-2646 
Dr. İ. Haluk Çeribaşı 
 
Çalışma Alanları
Çevre yönetimi
Çevresel ve sosyal etki değerlendirme
Kümülatif ve stratejik etki değerlendirme
Çevre ekonomisi ve fayda-maliyet analizi
Ağır metallerin biyosorpsiyonu
Proje yönetimi
E-posta: ceribasi {at} metu.edu.tr
Telefon: +90-312-447-7122  Faks: +90-312-447-6988
Dr. Elif Asuman Korkusuz Ülgen
 
Çalışma Alanları
Atıksu arıtımı için yapay sulak alanlar
Ekolojik sanitasyon yaklaşımları
Sürdürülebilir yaşam yaklaşımları
Tıbbi atıkların yönetimi
Ambalaj atıklarının yönetimi (Geridönüşüm)
Endüstriyel simbiyoz
Proje döngüsü yönetimi 
E-posta: asumank {at} metu.edu.tr
Telefon: +90-312-495-7000/236  Faks: +90-312-495-7024
Ömer Işıkman
 
Çalışma Alanları
Proje Yönetimi
Hidrolik Yapıların İnşasının Yönetimi
Hidrolik Yapıların Tasarımı
Özgeçmiş 
E-posta: omer.isikman {at} mng.com
Linkler: enve.metu.edu.tr
Telefon: +90-312-436-3000  Faks: +90-312-447-5282