This Week's Departmental Seminar

Kum ve Toz Fırtınaları ve Türkiye’ye Etkileri

Toz taşınımı dünya ekosistemi için büyük önem taşımaktadır. Çöllerden kalkan tozlar, atmosferin üst tabakalarına yükselerek uzun mesafeler kat etmektedir. Göreceli olarak büyük olan toz parçacıkları, kaynak alanlarının yakınlarında çökerken, 10 µm’den daha küçük olanlar ise binlerce kilometre yol kat edebilmektedir.

Türkiye, coğrafi konumu itibariyle çöl bölgelerine olan yakınlığı ve batı rüzgârları kuşağında yer alması sebebiyle son yıllarda bol miktarda çöl tozu taşınımına uğramaktadır. Bu nedenle, özellikle Afrika ve Orta Doğu başta olmak üzere, Türkiye dışından ve içinden olacak toz taşınımlarının izlenmesi ve tahmin edilmesi büyük önem taşımaktadır.

by Cihan Dündar
General Directorate of Meteorology

Date: 13.12.2017
Time: 15:40
Place: Department of Environmental Engineering, CZ-14