Analizler ve Analiz Bedelleri

ATIKSU, TABİİ VE İÇME SULARININ FİZİKSEL VE KİMYASAL ANALİZ YÖNTEMLERİ VE BELGE/SERTİFİKA KAPSAMLARI

Parametre
Sembol
Analiz Yöntemi
Asgari Numune Hacmi (mL)
Standart Metot No.
Analiz Bedeli (TL)
Alkalinite
-
Titrasyon
100
SM 2320 B
40
Alüminyum
Al
N2O/C2H2, AA alev
1000
SM 3111 D
90
Amonyak Azotu
NH3 -N
1)Titrimetrik
2)Salicylate
500
1)SM 4500-NH3 C
2) 8155*
60
Antimon
Sb
Hava/C2H2, AA alev
1000
SM 3111 B
90
Arsenik
As
Hidrür Methodu
100
SM 3114 B
90
Asidite
-
Titrasyon
100
SM 2310 B
40
Askıda Katı Madde
AKM
Gravimetrik
200
SM 2540 D
50
Balık Biyodeneyi**
ZSF
SKKY-Numune alma
tebliği-Ek 1
50 L
-
250
Bakır
Cu
Hava/C2H2, AA alev
1000
SM 3111 B
90
Baryum
Ba
Turbidimetrik Metod
100
8014*
90
Bikarbonat
HCO3
Alkalinite ve pH değerlerinden hesaplama
100
SM 2320 B ve 4500 H+B
40
Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı
BOİ5
İyodometrik (Winkler)
1000
SM 5210 B
80
Bor
B
Carmin
100
SM 1) 4500-B C 
2) 8015*
90
Bromür
Br-
İyon Kromatografi
100
SM 4410 C
80
Bulanıklık
-
Nefelometrik metod
500
SM 2130 B
25 
Civa
Hg
Soğuk Buhar AAS
100
SM 3112 B
90 
Çinko
Zn
Hava/C2H2, AA alev
1000
SM 3111 B
90
Çökebilen Katı Madde
-
Hacimsel
200
SM 2540 F
30
Çözünmüş Katı Madde
-
Gravimetrik
200
SM 2540 C
50
Çözünmüş Oksijen
-
İyodometrik (Winkler) veya elektrometrik
500
SM 4500-O
25
Çözünmüş Uçucu Katı Madde
-
Gravimetrik
200
SM 2540 E
50
Demir
Fe
Hava/C2H2, AA alev
1000
SM 3111 B
90
Deterjan (Yüzey Aktif Madde)
-
Kristal viyole metot
 
8028*
50 
Fenolik Maddeler
-
Kloroform ekstraksiyonu
500
SM 5530 C
100
Florür
F-
SPADNS İyon Kromatografi
100
1) SM 4500-F- D 
2) 8029* 
3) SM 4410 C
80
Gümüş
Ag
Hava/C2H2, AA alev
1000
SM 3111 B
90
Hidrolize Fosfor
-
Ön işlem sonrası spektrofotometrik
100
SM 4500-P B sonrası 4500-P E
140
İnorganik Karbon
-
TOK Ölçüm cihazı
100
SM 5310 B
100
İletkenlik
-
SCTmetre
500
SM 2510B
25
İyodür
I-
DPD
100
8031*
80
Kadmiyum
Cd
Hava/C2H2, AA alev
1000
SM 3111 B
90
Kalay
Sn
Hava/C2H2, AA alev
1000
SM 3111 B
90
Kalsiyum
Ca
N2O/C2H2, AA alev
1000
SM 3111 D
90
Karbonat
CO32-
Alkalinite ve pH değerlerinden hesaplama
100
SM 2320 B ve 4500 H+B
40
Karbonik Asit
 H2CO3
Alkalinite ve pH değerlerinden hesaplama
100
SM 2320 B ve 4500 H+B
40
Kimyasal Oksijen İhtiyacı
KOİ
1) A Açık Reflux Titrimetrik
2) A Spektrofotometrik
100
SM 1) 5220 B  2) 8000*
100
Klor, Bağlı (Kloramin)
Cl
Spektrofotometrik - DPD
100
8167* ve 8021*
40
Klor, Serbest
Cl
Spektrofotometrik - DPD
500
1)8021* 2)SM 4500-Cl G
40
Klor (Toplam)
T.Cl
 
 
 
50
Klorofil-a
Chl-a
Spektrofotometrik
500
SM 10200 H
150 
Klorür
Cl-
Argentometrik İyon Kromatografi
50
SM 4500-Cl- B  SM 4410 C
80
Kobalt
Co
Hava/C2H2, AA alev
1000
SM 3111 B
90
Krom-Toplam
-
N2O /C2H2, AA alev
1000
SM 3111 D
90
Krom-VI
Cr+6
1,5-Difenilkarbohidrazid
1000
8023*
90
Kurşun
Pb
Hava/C2H2, AA alev
1000
SM 3111 B
90
Magnezyum
Mg
Hava/C2H2, AA alev
1000
SM 3111 B
90
Metaller için ön işlem
-
Asit çürütme
500
SM 3030 D,E,F,H,I
100
Mangan
Mn
Hava/C2H2, AA alev
1000
SM 3111 B
90
Molibden
Mo
Hava/C2H2, AA alev
1000
SM 3111 B
90
Nikel
Ni
Hava/C2H2, AA alev
1000
SM 3111 B
90
Nitrat Azotu
NO3- - N
Kadmiyum indirgeme İyon Kromatografi
100
1) EPA352.1 
2) 8192*
3) SM 4410 C
80
Nitrit Azotu
NO2- - N
Spektrofotometrik İyon Kromatografi
100
1) SM 4500-NO2- 2) SM 4410 C
80
Nonilfenol
 
Katı faz ekstraksiyonu ve GC-MS
1000
 
500
Organik Azot
-
Makro-Kjeldahl
500
SM 4500-Norg B
500
Organik Fosfor
-
Ön işlem sonrası spektrofotometrik
100
SM 4500-P B sonrası 4500-P E
140
Orto Fosfat (PO4-P)
PO43-
Spektrofotometrik İyon Kromatografi
100
SM 4500-P E  SM 4410 C
80
PCB (Poliklorlubifenil)
-
Sıvı-sıvı ekstraksiyon ve GC-ECD
1000
SM 6431 B
500 
pH
-
pH metre
50
SM 4500-H+ B
25
Potasyum
K
Alev fotometri
1000
SM 3500-K B
90
Renk
-
Spektrofotometrik
500
8025*
40
Sertlik
-
EDTA ile titrasyon
100
SM 2340 C
50
Selenyum
Se
N2O/C2H2, AA alev
1000
1)SM 3111 B 2)Unicam AAS Method  Manual Issue 2 (05/93)
90
Sıcaklık
-
Sıcaklık Ölçer
200
SM 2550 B
25 
Siyanür
CN-
Spektrofotometrik
1)piridin-barbitürik asit ile
2)pyridine-pyrazalone metod
1000
SM 1) 4500-CN- E 
2) 8027*
150
Sodyum
Na
Alev fotometri
1000
SM 3500-Na B
90
Sülfat
SO4=
Turbidimetrik Nefelometrik 
İyon Kromatografi
100
SM 4500- SO4-2 E  
SM 2130 B  
SM 4410 C
80
Sülfit
SO3-2
İyodometrik
100
SM 4500- SO3-2 B
80 
Sülfür
S-2
Spektrofotometrik (Metilen mavisi)
100
SM 1) 4500- S-2 D   
2) 8131*
80 
Toplam Kükürt
T.S
 
100
SM 4500-SO4=E
 80
Toplam Fosfor
T.P
Ön işlem sonrası spektrofotometrik
100
SM 4500-P B sonrası
4500-P E
140
Toplam Katı Madde
-
Gravimetrik
200
SM 2540 B
50
Toplam Kjeldahl Azotu
TKN
Kjeldahl
500
SM 4500-Norg B
90
Toplam Organik Karbon
TOK
TOK Ölçüm cihazı
100
SM 5310 B
100
Toplam Şeker
 
 
 
 
80
Tuzluluk
-
SCTmetre
1000
SM 2520 B
25
Uçucu Katı Madde (Kül)
UKM
Gravimetrik
200
SM 2540 E
60
UV-GB Taraması
 
 
 
 
40
Vanadyum
V
N2O/C2H2 AA alev
1000
SM 3111 D
90
Yağ ve Gres
-
Gravimetrik
1000
TS 7887
120
Yoğunluk
-
Hacim ve ağırlık
100
 
50
* Hach Ölçüm Yöntemi.
** Balık biyodeneyi için en az 50 lt atıksu gerekmektedir.
SM Standard Method (Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 20th Edition. American Public Health Association, American Water Works Association and Water Environment Federation, 1998.)

ATIKSU, TABİİ VE İÇME SULARININ BAKTERİYOLOJİK ANALİZ YÖNTEMLERİ VE BELGE/SERTİFİKA KAPSAMLARI

Parametre
Analiz yöntemi
Asgari Numune Hacmi (mL)
Analiz Bedeli (TL)
Toplam Koliform
Membran filtresi
100
100
Fekal Koliform
Membran filtresi
100
100
Doğrulama Deneyi (Top. Koliform)
En Muhtemel Sayı (MPN)
-
100
Doğrulama Deneyi (Fek. Koliform)
En Muhtemel Sayı (MPN)
-
100 

Not: Numuneler steril koşullarda alınmalıdır.

SLAM (ÇAMUR) VE DİĞER KATILARIN KİMYASAL VE FİZİKSEL ANALİZLERİ VE BELGE/SERTİFİKA KAPSAMLARI

Parametre
Sembol
Analiz Yöntemi
Asgari Numune Hacmi (mL)
Standart Metot No.
Analiz Bedeli (TL)
Amonyak Azotu*
NH3 - N
1) Titrimetrik
2) Salicylate
1) 4500-NH3 C
2) Hach 8155
250
60
Boyut Analizi
-
Elek deneyi
 
250
300
Kalorifik Değer
 
 
 
 
120
Nitrat Azotu*
NO3- - N
Kadmiyum indirgeme
1) EPA 352.1 2) Hach 8192
250
100
Nonilfenol
 
Ultrasonik Ekstraksiyon - GC-MS
 
250
500
Organik Fosfor
-
Ön işlem sonrası spektrofotometrik
4500-P B sonrası 4500-P E
250
140
Orto Fosfat*
PO43-
Spektrofotometrik
4500-P E
250
100
PCB (Poliklorlubifenil)
-
Katı-sıvı ekstraksiyon ve GC-ECD
SM 6431 b
1000
500
pH
-
pH metre
4500-H+ B
250
25
Potasyum
K
Alev Fotometri
SM 3500-K B
1000
90
Rutubet Miktarı (Nem)
%
Gravimetrik
2540 G
250
50
Sodyum
Na
Alev Fotometri
SM 3500-Na B
1000
90
Toplam Fosfor
T.P
Ön işlem sonrası spektrofotometrik
4500-P B sonrası 4500-P E
250
140
Toplam Azot
T.N
Elemental Analiz
 
1,0
80
Toplam Hidrojen
T.H
Elemental Analiz
 
1,0
80
Toplam Karbon
T.C
Elemental Analiz
 
1,0
80
Toplam Kjeldahl Azotu
TKN
Kjeldahl
4500-Norg B
250
90
Toplam Katı Madde
TKM
Gravimetrik
2540 G
250
50
Uçucu Kat Madde
UKM
Gravimetrik
2540 G
250
50
Yağ ve gres
-
Çamurdan ekstraksiyon
5520 B
250
120
Metaller (atıksu tablosunda belirtilenler)
 
N2O/C2H2, AA alev Hava/C2H2, AA alev
SM 3111 D SM 3111 B
250
90
Metaller için ön işlem
 
Asit Çürütme
SM 3030 D,E,F,H,I
250
100 (Numune Başına)
Yoğunluk
-
Hacim ve ağırlık
 
250
50
"Suya sızıntı şeklinde geçebilen" olarak ölçülmektedir. Bu analizlerde sızıntı suyu Tehlikeli Atk Yönetmeliği Ek 11- B de belirtildiği şekilde elde edilmektedir.
Tehlikeli Atıkların Kontrol Yönetmeliğine göre, Ek 11 A'da yer alan parametreler için numune hazırlama işlemleri Ek 11- B de verilen metodlara uygun olarak yapılmaktadır.

DIŞ- ORTAM HAVASI ANALİZLERİ

Parametre
Analiz yöntemi
Yöntem No.
Analiz Bedeli (TL)
Koku
Olfaktometrik metot
VDI 3940 ve VDI 3881
 
NOx
Pasif örnekleme, Spektrofotometrik
EN 13528-1, 2 Analiz Deitirilmi ISO 6768
 
SO2
Pasif örnekleme, iyon kromotografi +hesap
NO2-SO2-UK-0301 ISO 10304-1:1992
 
VOC tayini
Pasif örnekleme, Termal desorbsiyon/GC-FID analizi
TS EN ISO 16017-2:2004
 
VOC tayini
Adsorbant ile aktif örnekleme Termal desorbsiyon/GC-FID
TS EN ISO 16017-1:2002
 
Canister ile aktif VOC tayini
Ön yoğunlaştırma GC-FID analizi
EPA TO-14
 
PM tayini
Beta ışıma yöntemi
TS ISO 10473:2003
 
NOx
Kemilüminesans yöntemi
EPA RFNA-0795-104:1995
 
SO2
UV flöresans yöntemi
EPA EQSA-0292-084:1992
 
10 m'den küçük partikül madde
Gravimetrik
EPA RFPS 1287 063:1987
 
Askıda partikül madde
Gravimetrik
EPA 40CFR Part 50, Appendix B
 
Pasif NOx ve SO2
Difüzyon Yöntemi ile örnekleme
EN 13528-1:2002 EN 13528-2:2002 2002
 
CO2 ve CH4
GC-TCD
 
 
Ücretlere % 18 KDV dahil değildir.
Aynı firmanın birden çok analiz numunesi olduğunda Bölüm Başkanlığının onayı ile iskonto uygulanabilir.
Resmi Kurumlara ve Üniversitelere Bölüm Başkanlığının onayı ile iskonto uygulanabilir.