Prof. Dr. Gürdal Tuncel
 
Çalışma Alanları
Kirleticilerin atmosferde uzun-mesafe taşınımları
Yağış kimyası
Alıcı modellemesi
Çevresel analitik kimya
Sedimandaki eser elementlerin kimyası
 
 
Özgeçmiş 
E-posta: tuncel {at} metu.edu.tr
Linkler: enve.metu.edu.tr
Telefon: +90-312-210-5871  Faks: +90-312-210-2646 

 

Prof. Dr. Aysel Atımtay
 
Çalışma Alanları
Hava kirliliğinin değerlendirilmesi ve kontrolü;
Hava kalitesi modellemesi,
Sülfürlü gazlar için sorbentlerin geliştirilmesi ve gazların temizlenmesi,
Tehlikeli atık üzerine araştırmalar,
Biyokütle ve tarım atıkları kullanılarak temiz enerji üretimi.
 
 
Özgeçmiş 
E-posta: aatimtay {at} metu.edu.tr
Linkler: enve.metu.edu.tr
Telefon: +90-312-210-5879  Faks: +90-312-210-2646 

 

Dr. İ. Haluk Çeribaşı 
 
Çalışma Alanları
Çevre yönetimi
Çevresel ve sosyal etki değerlendirme
Kümülatif ve stratejik etki değerlendirme
Çevre ekonomisi ve fayda-maliyet analizi
Ağır metallerin biyosorpsiyonu
Proje yönetimi
 
Özgeçmiş 
E-posta: ceribasi {at} metu.edu.tr
Linkler: enve.metu.edu.tr
Telefon: +90-312-447-7122  Faks: +90-312-447-6988 

 

Yük. Müh. Ömer Işıkman 
 
Çalışma Alanları
Proje Yönetimi
Hidrolik Yapıların İnşasının Yönetimi
Hidrolik Yapıların Tasarımı
 
 
  
 
Özgeçmiş 
E-posta: omer.isikman {at} mng.com
Linkler: enve.metu.edu.tr
Telefon: +90-312-436-3000  Faks: +90-312-447-5282 

 

Elif Ceyda Özden 
 
Çalışma Alanları
Çevre ve İklim Değişikliği Politikaları
AB kabul süreci ve finansal destek programları
Çevre Yönetimi
Proje Yönetimi
Atıksu toplama sistemleri ve arıtma tesisleri, modelleme ve nürient giderimi
Fizibilite Çalışmaları ve Fayda-Maliyet Analizleri
Özgeçmiş 
E-posta: elif.torcu {at} eeas.europa.eu
Linkler: enve.metu.edu.tr
Telefon: +90-312-459-8785  Faks: +90-312-446-9176

 

Dr. Onur Yüzügüllü 
 
Çalışma Alanları
Uzaktan Algılama
Tarımsal İzleme
Hassas tarım
Sayısal analiz
Makine öğrenmesi
 
 
Özgeçmiş 
E-posta: onury {at} metu.edu.tr
Linkler: https://www.researchgate.net/profile/Onur-Yuzugullu
Telefon: +90-312-210-2641  Faks: +90-312-210-2646