İzlenecek Adımlar

Diğer üniversitelerdeki tüm çevre mühendisliği öğrencileri de yaz stajı yapıyor olacaklardır. Bu nedenle, yaz stajınızla alakalı düzenlemeleri olabildiğince erken yapmak sizin yararınızadır. Lütfen akış şemasındaki adımları izleyin.
  1. Öncelikle bir araştırma yapın ve iletişim kuracağınız şirketlere/kurumlara karar verin. Bunların çoğu, bölümünüzden yaz stajı yapmak zorunda olduğunuzu belirten bir yazılı bir açıklama talep edecektir. Lütfen Yaz Stajı Başvuru Formunu doldurun (Türkçe - İngilizce) ve Yaz Staj Koordinatörünün imzasını alın. Daha sonra bu formu damgalanmak üzere Sn. Güldane Kalkan veya Sn. Gülçin Şahin’e götürün. İmzalı ve damgalı başvuru formunun fotokopisini alın. Orijinal formu, yaz stajınızı gerçekleştireceğiniz şirkete/kuruma gönderin. Kopyayı Sn. Gülçin Şahin'e iletin. NOT: Sn. Şahin'e sadece bir form iletin.
  2. Şirketten/kurumdan bir kabul mektubu isteyin. Bu mektubu Sn. Gülçin Şahin'e verin. Ayrıca, Yaz Staj Koordinatörünüze (veya ENVE 300 ve ENVE 400'den sorumlu Asistanınıza) bilgi verin.
  3. Staj süresince sigortalı olmak için iki form doldurmanız gerekmektedir. Öncelikle, buradan. ulaşabileceğiniz sigorta başvuru formunu (Stajyer Öğrenci Bilgileri Formu / Student Information Form for Summer Practice) doldurmalısınız. Ardından, mevcut sigorta durumunuzun beyanını doldurmanız gerekmektedir. Halen ailenizin/ebeveynlerinizin sağlık sigortası kapsamındaysanız (Stajyer Öğrenci Bilgileri Formunun sonunda sorulan soruya cevabınız “Var/Evet” olmalıdır.), A Formunu. doldurun. Halen bir sağlık sigortası kapsamında değilseniz (Stajyer Öğrenci Bilgi Formunun sonunda sorulan soruya cevabınız “Yok/Hayır” olmalıdır.), B Formunu doldurun. Formu doldurup imzaladıktan sonra, Yaz Stajı Koordinatörünüze gönderin. Ek bilgi ODTÜ-İnsan Kaynakları Web Sitesinde bulunabilir. Personelin yaz aylarında tatile çıktığını lütfen unutmayın. Bu nedenle, formu mümkün olduğunca erken doldurun ve gönderin.
  4. Bahar dönemi sonunda, lütfen yaz stajı değerlendirme kitapçığını Sn. Cemalettin Akın'dan satın alın. 3. ve 5. sayfaları doldurun. Kitapçığı imzalatın ve damgalatın. Bu kitapçığı, staja başladığınızda yaz stajını yapacağınız şirkete/kuruma sunmanız gerekecektir. Değerlendirme formunu Bölüme göndermeleri gerektiğini hatırlatın.
  5. Bir sonraki Güz döneminde ENVE 300 veya ENVE 400 dersine kaydolun. Raporunuzu Güz Döneminin 3. haftasının başında (Pazartesi) teslim edin.
  6. Yaz stajınız sadece iki dönem için geçerli olacaktır. Raporunuzu iki dönem içinde göndermezseniz, başka bir yaz stajı yapmanız gerekecektir.