Laboratory Safety and Safety Rules

The aim of the presentation entitled “LABORATORY SAFETY and WORKING RULES” is to give information about safety rules in ENVE Laboratories, precautions that should be taken while working in the laboratory, the rules that must be applied while working with chemicals, glassware, and laboratory equipment and the procedure of chemical waste deposition.

Laboratuvar Güvenliği ve Çalışma Kuralları

“Laboratuvar Güvenliği ve Çalışma Kuralları” konulu sunumun amacı ODTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü Laboratuvarları genel işleyiş kuralları, laboratuvarda çalışılırken kişisel olarak alınması gereken önlemler, kimyasal maddeler, cam malzemeler ve cihazlar ile çalışılırken dikkat edilmesi gereken hususlar ve kimyasal atık toplama süreci hakkında bilgi vermektir.

By: Dr. Melek ÖZDEMİR


Last Updated:
06/02/2020 - 15:51