Kâtip Çelebi - Newton Fonu Sanayi-Akademi Ortaklığı Programı

Değerli Mensuplarımız,

Desteklenmek üzere kabul edilen "Kâtip Çelebi - Newton Fonu Sanayi-Akademi Ortaklığı Programı" projelerinin ve proje öneri sahibi Bölümümüz öğretim üyelerimizin listesi aşağıda verilmiştir.

Projeleri kabul edilen öğretim üyelerimizi ve ekiplerini kutlar, başarılarının devamını dileriz. 

1. Prof. Dr. Ayşegül Aksoy - Su Devrilmesi Müdahale Sistemi Geliştirilmesi

2. Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Dilşad Yılmazel Tokel - Biyogaz Tesisi Atıklarından Nütrient Geri Kazanımı ve Yüksek Değerli Gübre Üretimi

Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanlığı