Congratulations to METU Engineering Day 2019 Award Recipients / ODTÜ Mühendislik Günü 2019’da Ödül Alan Öğrencilerimizi Tebrik Ederiz

Congratulations to METU Engineering Day 2019 Award Recipients. 

Engineering Day 2019 was held in Culture and Convention Center on May 14th, 2019  

A group of our undergraduate students, Deniz Cansu Oğul and Doğa Yahşi have been awarded 1st place with Roket Team and Ozan Karakurt has been awarded 3rd place with Trophic Thunder Team at METU Engineering Day 2019. 

METU Engineering Day is a competition which comprises poster and engineering competition. This is prepared together by Faculty of Engineering of the Middle East Technical University and BEST (Board of European Students of Technology) in order to develop interdisciplinary working environment and to encourage undergraduate students to present their research and designs.

For more information:

https://muhfd.metu.edu.tr/en/announcement/metu-engineering-day-2019

METU Environmental Engineering Department congratulates the award recipients.

__

ODTÜ Mühendislik Günü 2019’da Ödül Alan Öğrencilerimizi Tebrik Ederiz.

ODTÜ Mühendislik Günü 2019, 14 Mayıs 2019da Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleşmiştir.

ODTÜ Mühendislik Günü 2019’da, lisans öğrencilerimizden Deniz Cansu Oğul and Doğa Yahşi Roket takımı ile 1.liği,  Ozan Karakurt Trophic Thunder Takımı ile 3.lüğü elde etmiştir.

Mühendislik Günü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanlığı ve BEST (Board of  European Students of Technology) Ankara’nın beraber hazırladığı, poster yarışması ve mühendislik yarışması olarak iki kısımdan oluşan bir  yarışmadır. Mühendislik Günü’nün amacı interdisipliner bir çalışma ortamı geliştirmek ve lisans öğrencilerimize araştırmalarını sunma ve yaratıcılıklarını geliştirme amacıyla cesaret vermektir.

Daha fazla bilgi için 

http://muhfd.metu.edu.tr/tr/duyuru/odtu-muhendislik-gunu

ODTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü olarak ödül alan öğrencilerimizi tebrik ederiz.