Lisans Ders Programı

Birinci Dönem (Sınıf 1)
Dersler Ders Kodu Ders Adı Kredi
MATH 119 2360119 Matematik I (4-2)5
PHYS 105 2300105 Genel Fizik I (3-2)4
CHEM 107 2340107 Genel Kimya (3-2)4
ENVE 101 5600101 Çevre Mühendisliğine Giriş (2-0)2
ENG 101 6390101 İngilizce I (4-0)4
IS 100 9010100 Bilgi Sistemleri ve Uygulamalarına Giriş (0-2)NC

İkinci Dönem (Sınıf 1)
Dersler Ders Kodu Ders Adı Kredi
MATH 120 2360120 Matematik II (4-2)5
PHYS 106 2300106 Genel Fizik II (3-2)4
CE 101 5620101 Teknik Çizim (2-2)3
ENVE 102 5600102 Çevre Kimyası (3-0)3
CENG 240 5710240 Mühendisler için Python ile Programlama (2-2)3
ENG 102 6390102 İngilizce II (4-1)4

Üçüncü Dönem (Sınıf 2)
Dersler Ders Kodu Ders Adı Kredi
ENVE 201 5600201 Çevre Mühendisliği Proseslerinin Temelleri (3-0)3
MATH 219 2360219 Türevsel Denklemler (4-0)4
ES 223 5610223 Statik ve Mukavemet (4-0)4
CHEM 229 2340229 Organik Kimya (3-2)4
ENVE 208 5600208 Çevre Kimyası Laboratuarı (1-4)3
ENG 211 6390211 İngilizce III (3-1)3
HIST 2201 2402202 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (2-0)NC

Dördüncü Dönem (Sınıf 2)
Dersler Ders Kodu Ders Adı Kredi
ENVE 206 5600206 Çevre Mühendisliğinde Fizikokimyasal Prensipler (3-0)3
ES 303 5610303 Mühendislikte İstatistik Yöntemleri (3-0)3
CHE 204 5630204 Termodinamik (4-0)4
ENVE 202 5600202 Çevre Mikrobiyolojisi (3-2)4
ENVE 307 5600307 Hava Kirliliği (3-0)3
HIST 2202 2402202 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (2-0)NC

Beşinci Dönem(Sınıf 3)
Dersler Ders Kodu Ders Adı Kredi
ENVE 303 5600303 Su Arıtımında Temel İşlemler (3-0)3
ENVE 309 5600309 Biyolojik Arıtmanın Temelleri (3-0)3
CE 375 5620375 Çevre Mühendisliği Hidrolojisi (3-0)3
CE 374 5620374 Akışkanlar Mekaniği (3-0)3
Teknik Olmayan Seçmeli Ders (3-0)3
TURK 303 6420303 Türkçe (2-0)NC
ENVE 300 5600300 Yaz Stajı I NC

Altıncı Dönem (Sınıf 3)
Dersler Ders Kodu Ders Adı Kredi
ES 361 5610361 Mühendislikte Nümerik Yöntemler (3-0)3
ENVE 304 5600304 Atıksu Arıtımında Temel İşlemler (3-0)3
ENVE 322 5600322 Çevre Mühendisliğinde Taşınım Prosesleri (3-0)3
ENVE 312 5600312 Su Temini Mühendisliği (3-0)3
Sınırlı Seçmeli Ders CE 364 ya da CE 241 (3-0)3
Teknik Olmayan Seçmeli Ders (3-0)3
TURK 304 6420304 Türkçe (2-0)NC

Yedinci Dönem (Sınıf 4)
Dersler Ders Kodu Ders Adı Kredi
ENVE 407 5600407 Çevre Mühendisliği Tasarımı 1 (2-2)3
ENVE 404 5600404 Çevre Modellemesi (3-0)3
ENVE 412 5600412 Katı Atıkların Bertarafı (3-0)3
Teknik Seçmeli Ders (3-0)3
Teknik Seçmeli Ders (3-0)3
ENVE 400 5600400 Yaz Stajı II NC

Sekizinci Dönem (Sınıf 4)
Dersler Ders Kodu Ders Adı Kredi
ENVE 408 5600408 Çevre Mühendisliği Tasarımı 2 (2-2)3
Teknik Seçmeli Ders (3-0)3
Teknik Seçmeli Ders (3-0)3
Teknik Seçmeli Ders (3-0)3
Serbest Seçmeli Ders (3-0)3

Bölüm İçi Zorunlu Dersler

 • ENVE 101, Çevre Mühendisliğine Giriş,
 • ENVE 102, Çevre Kimyası,
 • ENVE 201, Çevre Mühendisliği Proseslerinin Temelleri,
 • ENVE 202, Çevre Mikrobiyolojisi,
 • ENVE 206, Çevre Mühendisliğinde Fizikokimyasal Prensipler,
 • ENVE 208, Çevre Kimyası Laboratuarı,
 • ENVE 300, Yaz Stajı I,
 • ENVE 303, Su Arıtımında Temel İşlemler,
 • ENVE 304, Atıksu Arıtımında Temel İşlemler,
 • ENVE 307, Hava Kirliliği,
 • ENVE 309, Biyolojik Arıtmanın Temelleri,
 • ENVE 312, Su Temini Mühendisliği,
 • ENVE 322, Çevre Mühendisliğinde Taşınım Prosesler,
 • ENVE 400, Yaz Stajı II,
 • ENVE 404, Çevre Modellemesi,
 • ENVE 407, Çevre Mühendisliği Tasarımı 1
 • ENVE 408, Çevre Mühendisliği Tasarımı 2
 • ENVE 412, Katı Atıkların Bertarafı,

Bölüm İçi Seçmeli Dersler

 • ENVE 314, Kimyasal Mikrobiyoloji Laboratuvarı,
 • ENVE 316, Hava Kirliliği Laboratuarı,
 • ENVE 332, Çevre Mühendisliği Temelleri,
 • ENVE 401, Toprak ve Yeraltı Suyu Kirliliği,
 • ENVE 402, Atıksuların Yeniden Kullanımı,
 • ENVE 406, Çevre Yönetimi,
 • ENVE 410, Derin Deniz Deşarjı Tasarımı,
 • ENVE 413, Hava Kirliliği Kontrolü,
 • ENVE 414, Su Kalitesi Yönetimi,
 • ENVE 417, Temel İşlemler Laboratuarı,
 • ENVE 420, Çevresel Etki Değerlendirme,
 • ENVE 422, Su ve Atıksu Çamurlarının Arıtımı ve Bertarafı,
 • ENVE 424, Çevre Mühendisliği için Enstrümental Analiz,
 • ENVE 426, Hava Kirliliği Meteorolojisi ve Atmosferik Yayılım,
 • ENVE 428, Kirlilik Önleme,
 • ENVE 430, Katı Atık Depolama Sahası Tasarımı,
 • ENVE 432, Tehlikeli Atık Yönetimi,
 • ENVE 447, Deniz Kirliliği,
 • ENVE 490, Çevre Mühendisliğinde Araştırma Konuları,
 • ENVE 491, Çevre Toksikolojisine Giriş,
 • ENVE 492, Çevre Mühendisliğinde Kullanılan Moleküler Yaklaşımlar,

Last Updated:
26/02/2021 - 13:14