Analizler ve Analiz Bedelleri

ATIKSU, TABİİ VE İÇME SULARININ FİZİKSEL VE KİMYASAL ANALİZ YÖNTEMLERİ VE BELGE/SERTİFİKA KAPSAMLARI

Parametre
Sembol
Analiz Yöntemi
Asgari Numune Hacmi (mL)
Standart Metot No.
Analiz Bedeli (TL)
Alkalinite
-
Titrasyon
100
SM 2320 B
92
Alüminyum
Al
N2O/C2H2, AA alev
1000
SM 3111 D
104
Amonyak Azotu
NH3 -N
1)Titrimetrik
2)Salicylate
500
1)SM 4500-NH3 C
2) 8155*
175
Antimon
Sb
Hava/C2H2, AA alev
1000
SM 3111 B
104
Arsenik
As
Hidrür Methodu
100
SM 3114 B
104
Asidite
-
Titrasyon
100
SM 2310 B
92
Askıda Katı Madde
AKM
Gravimetrik
200
SM 2540 D
75
Balık Biyodeneyi**
ZSF
SKKY-Numune alma
tebliği-Ek 1
50 L
-
500
Bakır
Cu
Hava/C2H2, AA alev
1000
SM 3111 B
104
Baryum
Ba
Turbidimetrik Metod
100
8014*
90
Bikarbonat
HCO3
Alkalinite ve pH değerlerinden hesaplama
100
SM 2320 B ve 4500 H+B
92
Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı
BOİ5
İyodometrik (Winkler)
1000
SM 5210 B
145
Bor
B
Carmin
100
SM 1) 4500-B C 
2) 8015*
150
Bromür
Br-
İyon Kromatografi
100
SM 4410 C
120
Bulanıklık
-
Nefelometrik metod
500
SM 2130 B
40 
Civa
Hg
Soğuk Buhar AAS
100
SM 3112 B
104
Çinko
Zn
Hava/C2H2, AA alev
1000
SM 3111 B
104
Çökebilen Katı Madde
-
Hacimsel
200
SM 2540 F
35
Çözünmüş Katı Madde
-
Gravimetrik
200
SM 2540 C
75
Çözünmüş Oksijen
-
İyodometrik (Winkler) veya elektrometrik
500
SM 4500-O
40
Çözünmüş Uçucu Katı Madde
-
Gravimetrik
200
SM 2540 E
75
Demir
Fe
Hava/C2H2, AA alev
1000
SM 3111 B
104
Deterjan (Yüzey Aktif Madde)
-
Kristal viyole metot
 
8028*
170 
Fenolik Maddeler
-
Kloroform ekstraksiyonu
500
SM 5530 C
150
Florür
F-
SPADNS İyon Kromatografi
100
1) SM 4500-F- D 
2) 8029* 
3) SM 4410 C
120
Gümüş
Ag
Hava/C2H2, AA alev
1000
SM 3111 B
104
Hidrolize Fosfor
-
Ön işlem sonrası spektrofotometrik
100
SM 4500-P B sonrası 4500-P E
160
İnorganik Karbon
-
TOK Ölçüm cihazı
100
SM 5310 B
150
İletkenlik
-
SCTmetre
500
SM 2510B
40
İyodür
I-
DPD
100
8031*
150
Kadmiyum
Cd
Hava/C2H2, AA alev
1000
SM 3111 B
104
Kalay
Sn
Hava/C2H2, AA alev
1000
SM 3111 B
104
Kalsiyum
Ca
N2O/C2H2, AA alev
1000
SM 3111 D
104
Karbonat
CO32-
Alkalinite ve pH değerlerinden hesaplama
100
SM 2320 B ve 4500 H+B
92
Karbonik Asit
 H2CO3
Alkalinite ve pH değerlerinden hesaplama
100
SM 2320 B ve 4500 H+B
92
Kimyasal Oksijen İhtiyacı
KOİ
1) A Açık Reflux Titrimetrik
2) A Spektrofotometrik
100
SM 1) 5220 B  2) 8000*
175
Klor, Bağlı (Kloramin)
Cl
Spektrofotometrik - DPD
100
8167* ve 8021*
100
Klor, Serbest
Cl
Spektrofotometrik - DPD
500
1)8021* 2)SM 4500-Cl G
100
Klor (Toplam)
T.Cl
 
 
 
100
Klorofil-a
Chl-a
Spektrofotometrik
500
SM 10200 H
250 
Klorür
Cl-
Argentometrik İyon Kromatografi
50
SM 4500-Cl- B  SM 4410 C
120
Kobalt
Co
Hava/C2H2, AA alev
1000
SM 3111 B
104
Krom-Toplam
-
N2O /C2H2, AA alev
1000
SM 3111 D
104
Krom-VI
Cr+6
1,5-Difenilkarbohidrazid
1000
8023*
150
Kurşun
Pb
Hava/C2H2, AA alev
1000
SM 3111 B
104
Magnezyum
Mg
Hava/C2H2, AA alev
1000
SM 3111 B
104
Metaller için ön işlem
-
Asit çürütme
500
SM 3030 D,E,F,H,I
100
Mangan
Mn
Hava/C2H2, AA alev
1000
SM 3111 B
104
Molibden
Mo
Hava/C2H2, AA alev
1000
SM 3111 B
104
Nikel
Ni
Hava/C2H2, AA alev
1000
SM 3111 B
104
Nitrat Azotu
NO3- - N
Kadmiyum indirgeme İyon Kromatografi
100
1) EPA352.1 
2) 8192*
3) SM 4410 C
120
Nitrit Azotu
NO2- - N
Spektrofotometrik İyon Kromatografi
100
1) SM 4500-NO2- 2) SM 4410 C
120
Nonilfenol
 
Katı faz ekstraksiyonu ve GC-MS
1000
 
1000
Organik Azot
-
Makro-Kjeldahl
500
SM 4500-Norg B
250
Organik Fosfor
-
Ön işlem sonrası spektrofotometrik
100
SM 4500-P B sonrası 4500-P E
160
Orto Fosfat (PO4-P)
PO43-
Spektrofotometrik İyon Kromatografi
100
SM 4500-P E  SM 4410 C
160
PCB (Poliklorlubifenil)
-
Sıvı-sıvı ekstraksiyon ve GC-ECD
1000
SM 6431 B
1000 
pH
-
pH metre
50
SM 4500-H+ B
40
Potasyum
K
Alev fotometri
1000
SM 3500-K B
92
Renk
-
Spektrofotometrik
500
8025*
92
Sertlik
-
EDTA ile titrasyon
100
SM 2340 C
92
Selenyum
Se
N2O/C2H2, AA alev
1000
1)SM 3111 B 2)Unicam AAS Method  Manual Issue 2 (05/93)
104
Sıcaklık
-
Sıcaklık Ölçer
200
SM 2550 B
40 
Siyanür
CN-
Spektrofotometrik
1)piridin-barbitürik asit ile
2)pyridine-pyrazalone metod
1000
SM 1) 4500-CN- E 
2) 8027*
200
Sodyum
Na
Alev fotometri
1000
SM 3500-Na B
92
Sülfat
SO4=
Turbidimetrik Nefelometrik 
İyon Kromatografi
100
SM 4500- SO4-2 E  
SM 2130 B  
SM 4410 C
120
Sülfit
SO3-2
İyodometrik
100
SM 4500- SO3-2 B
92 
Sülfür
S-2
Spektrofotometrik (Metilen mavisi)
100
SM 1) 4500- S-2 D   
2) 8131*
92 
Toplam Kükürt
T.S
 
100
92
Toplam Fosfor
T.P
Ön işlem sonrası spektrofotometrik
100
SM 4500-P B sonrası
4500-P E
160
Toplam Katı Madde
-
Gravimetrik
200
SM 2540 B
75
Toplam Kjeldahl Azotu
TKN
Kjeldahl
500
SM 4500-Norg B
175
Toplam Organik Karbon
TOK
TOK Ölçüm cihazı
100
SM 5310 B
150
Tuzluluk
-
SCTmetre
1000
SM 2520 B
40
Uçucu Katı Madde (Kül)
UKM
Gravimetrik
200
SM 2540 E
75
UV-GB Taraması
 
 
 
 
60
Vanadyum
V
N2O/C2H2 AA alev
1000
SM 3111 D
104
Yağ ve Gres
-
Gravimetrik
1000
TS 7887
225
Yoğunluk
-
Hacim ve ağırlık
100
 
75
* Hach Ölçüm Yöntemi.
** Balık biyodeneyi için en az 50 lt atıksu gerekmektedir.
SM Standard Method (Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 20th Edition. American Public Health Association, American Water Works Association and Water Environment Federation, 1998.)

ATIKSU, TABİİ VE İÇME SULARININ BAKTERİYOLOJİK ANALİZ YÖNTEMLERİ VE BELGE/SERTİFİKA KAPSAMLARI

Parametre
Analiz yöntemi
Asgari Numune Hacmi (mL)
Analiz Bedeli (TL)
Toplam Koliform
Membran filtresi
100
110
Fekal Koliform
Membran filtresi
100
110
Doğrulama Deneyi (Top. Koliform)
En Muhtemel Sayı (MPN)
-
200
Doğrulama Deneyi (Fek. Koliform)
En Muhtemel Sayı (MPN)
-
200 

Not: Numuneler steril koşullarda alınmalıdır.

SLAM (ÇAMUR) VE DİĞER KATILARIN KİMYASAL VE FİZİKSEL ANALİZLERİ VE BELGE/SERTİFİKA KAPSAMLARI

Parametre
Sembol
Analiz Yöntemi
Asgari Numune Hacmi (mL)
Standart Metot No.
Analiz Bedeli (TL)
Amonyak Azotu*
NH3 - N
1) Titrimetrik
2) Salicylate
1) 4500-NH3 C
2) Hach 8155
250
175
Boyut Analizi
-
Elek deneyi
 
250
300
Kalorifik Değer
 
 
 
 
150
Nitrat Azotu*
NO3- - N
Kadmiyum indirgeme
1) EPA 352.1 2) Hach 8192
250
120
Nonilfenol
 
Ultrasonik Ekstraksiyon - GC-MS
 
250
1000 (ön-işlem hariç)
Organik Fosfor
-
Ön işlem sonrası spektrofotometrik
4500-P B sonrası 4500-P E
250
160
Orto Fosfat*
PO43-
Spektrofotometrik
4500-P E
250
160
PCB (Poliklorlubifenil)
-
Katı-sıvı ekstraksiyon ve GC-ECD
SM 6431 b
1000
1000
pH
-
pH metre
4500-H+ B
250
40
Potasyum
K
Alev Fotometri
SM 3500-K B
1000
92
Rutubet Miktarı (Nem)
%
Gravimetrik
2540 G
250
75
Sodyum
Na
Alev Fotometri
SM 3500-Na B
1000
92
Toplam Fosfor
T.P
Ön işlem sonrası spektrofotometrik
4500-P B sonrası 4500-P E
250
160
Toplam Azot
T.N
Elemental Analiz
 
1,0
120
Toplam Hidrojen
T.H
Elemental Analiz
 
1,0
120
Toplam Karbon
T.C
Elemental Analiz
 
1,0
120
Toplam Kjeldahl Azotu
TKN
Kjeldahl
4500-Norg B
250
175
Toplam Katı Madde
TKM
Gravimetrik
2540 G
250
75
Uçucu Kat Madde
UKM
Gravimetrik
2540 G
250
75
Yağ ve gres
-
Çamurdan ekstraksiyon
5520 B
250
225
Metaller (atıksu tablosunda belirtilenler)
 
N2O/C2H2, AA alev Hava/C2H2, AA alev
SM 3111 D SM 3111 B
250
104
Metaller için ön işlem
 
Asit Çürütme
SM 3030 D,E,F,H,I
250
100 (Numune Başına)
Yoğunluk
-
Hacim ve ağırlık
 
250
75
"Suya sızıntı şeklinde geçebilen" olarak ölçülmektedir. Bu analizlerde sızıntı suyu Tehlikeli Atk Yönetmeliği Ek 11- B de belirtildiği şekilde elde edilmektedir.
Tehlikeli Atıkların Kontrol Yönetmeliğine göre, Ek 11 A'da yer alan parametreler için numune hazırlama işlemleri Ek 11- B de verilen metodlara uygun olarak yapılmaktadır.
Ücretlere % 18 KDV dahil değildir.