Çevre Kimyası Yandal Programı

Bu program, öğrencilere Çevre Bilimlerinin alt alanlarından biri olan Çevre Kimyası alanında yeterlilik kazanma fırsatı sunmayı amaçlamaktadır. Bu program, çevre kimyası ve çevre örneklemesi ve analizi ile ilgili laboratuvar eğitiminin modern kavramları dikkate alınarak tasarlanmıştır.

Zorunlu dersler:

Ders Kod Ders Adı Kredi
ENVE 102 5600102 Çevre Kimyası I  (3-0)3 
ENVE 206  5600206  Çevre Mühendisliğinin Fiziko-Kimyasal Prensipleri  (3-0)3 
ENVE 208  5600208 Çevre Kimyası Laboratuvarı  (1-4)3 
ENVE 424 5600424 Çevre Mühendisliğinde Aletli Analiz (2-2)3

Aşağıda verilen derslerden ikisi:

Ders Kod Ders Adı Kredi
ENVE 201 5600201  Çevre Mühendisliği Süreçlerinin Temelleri (3-0)3
ENVE 301  5600301  Çevre Kirliliği ve Ekoloji   (3-0)3 
ENVE 307  5600307  Hava Kirliliği (3-0)3 
ENVE 310 5600310  Halk Sağlığı (3-0)3
ENVE 330 5600330 Çevre Mühendisliğinin İlkeleri (3-0)3

Çevresel Mikrobiyolojide Yandal Programı

Bu program, öğrencilere Çevre Bilimlerinin alt alanlarından biri olan Çevresel Mikrobiyoloji alanında yeterlilik kazanma fırsatı sunmayı amaçlamaktadır. Bu program, Çevresel Mikrobiyoloji ve laboratuvar eğitiminin modern kavramları göz önüne alınarak tasarlanmıştır.

Zorunlu dersler:

Ders Kod Ders Adı Kredi
ENVE 202 5600202 Çevresel Mikrobiyoloji (3-2)4
ENVE 301 5600301 Çevre Kirliliği ve Ekoloji (3-0)3
ENVE 309 5600309 Biyolojik Arıtmanın Temelleri (3-0)3
ENVE 431 5600431  Çevre Mühendisliğinde Moleküler Araçlar (3-0)3

Aşağıda verilen derslerden ikisi:

Ders Kod Ders Adı Kredi
ENVE 201 5600201  Çevre Mühendisliği Süreçlerinin Temelleri (3-0)3
ENVE 310  5600310  Halk Sağlığı (3-0)3 
ENVE 330  5600330 Çevre Mühendisliğinin İlkeleri (3-0)3 
ENVE 402 5600402  Atıksu Yeniden Kullanımı (3-0)3
ENVE 424 5600424 Çevre Mühendisliğinde Aletli Analiz (2-2)3