Hakkımızda

Çevre Mühendisliği Bölümü 1973 yılı Ocak ayında, çevre ile ilgili artan kaygı ve su, hava ve toprak kaynaklarının optimum gelişimi ve akılcı yönetimi için profesyonel sorumluluk alabilen tam nitelikli mühendislere duyulan gereksinime karşılık kurulmuştur. Bu bölüm, 1967'den beri bu alanda lisansüstü eğitim veren İnşaat Mühendisliği Bölümünün Sıhhi Mühendislik bölümünden ortaya çıkmıştır.

Çevre Mühendisliği Bölümü'nün misyonu çevre bilimi ve mühendisliği ilkelerinin anlaşılmasını ve uygulanmasını geliştirmek; sürdürülebilir ekonomik kalkınma çabalarını arttırmak ve sürdürmek ve öğretim, araştırma ve toplum sosyal yardım programları yoluyla toplumun refahını iyileştirmek için endüstrinin ve kamunun ihtiyaç duyduğu yüksek kalitede çevre mühendisliği eğitimini sağlamaktır. Bu misyon, kurumun daha geniş kapsamlı misyonuyla tutarlıdır.

ODTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü Lisans programı mezunları, mezun olduktan birkaç yıl sonra, aşağıdaki Program Eğitim Amaçlarını: yerine getiren çevre mühendisliği uzmanlarıdır:

1. Mezunlar mevcut ve ortaya çıkacak çevresel sorunları  tanımlar, önlenmesine ve çözülmesine yaratıcı ve bağımsız şekilde katkıda bulunur.
2. Mezunlar araştırma ve teknoloji geliştirme programlarına katılır.
3. Mezunlar ulusal ve uluslararası düzeylerde çevre mühendisliği uygulamalarının çeşitli alanlarında çalışır.
4. Mezunlar hem kamu hem de özel kuruluşlarda lider pozisyonlar sürdürür.

Çevre Mühendisliği Bölümünün Öğrenci Çıktıları

1. Mezunlar karmaşık mühendislik problemlerini mühendislik, bilim ve matematik ilkelerini uygulayarak tanımlama, formüle etme ve çözme becerisine sahip olacaklardır.
2. Mezunlar kamu sağlığı, güvenliği ve refahının yanı sıra küresel, kültürel, sosyal, çevresel ve ekonomik faktörleri göz önünde bulundurarak belirli ihtiyaçları karşılayan çözümler üretmek için mühendislik tasarımını uygulama becerisine sahip olacaklardır.
3. Mezunlar çeşitli izleyicilerle etkili bir şekilde iletişim kurma becerisine sahip olacaklardır.
4. Mezunlar mühendislik durumlarındaki etik ve mesleki sorumlulukları tanıma ve mühendislik çözümlerinin küresel, ekonomik, çevresel ve toplumsal bağlamlardaki etkisini dikkate alması gereken bilgiye dayalı kararlar verme becerisine sahip olacaklardır.
5. Mezunlar üyeleri birlikte liderlik sağlayan, işbirlikçi ve kapsayıcı bir ortam yaratan, hedefler belirleyen, görevleri planlayan ve hedefleri karşılayan bir ekipte etkin bir şekilde çalışabilme becerisine sahip olacaklardır.
6. Mezunlar uygun deneyler geliştirme ve yürütme, verileri analiz etme ve yorumlama ve sonuçlara varmak için mühendislik yargısını kullanma becerisine sahip olacaklardır.
7. Mezunlar uygun öğrenme stratejilerini kullanarak gerektiğinde yeni bilgi edinme ve uygulama becerisine sahip olacaklardır.

Son 10 Yıl İçin Yıllık Lisans Öğrencisi Kayıt ve Mezuniyet Verileri

Akademik Yıl Toplam Kayıtlı Toplam Mezuniyet
2020-2021 335 43
2019-2020 341 62
2018-2019 318 49
2017-2018 302 45
2016-2017 283 41
2015-2016 279 50
2014-2015 266 43
2013-2014 258 36
2012-2013 237 35
2011-2012 244 46
2010-2011 241 49

Bölümde sunulan dereceler

  • Lisans
  • Yüksek Lisans
  • Doktora

Programlar çevre mühendisliği eğitiminin modern kavramları göz önüne alınarak, sorumluluk ve iyi muhakeme vurgusuyla bireysel inisiyatif ve becerikliliğin geliştirilmesini teşvik etmek üzere tasarlanmıştır.

Lisans programının bir parçası olarak, öğrencilerin bölümün onayladığı 20 iş günü süren iki yaz stajı tamamlamaları ve staj raporlarını hazırlayarak bölümün onayına sunmaları gerekmektedir. Dört yıllık programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Çevre Mühendisliği alanında lisans derecesi verilir.

Yüksek lisans ve doktora derecelerini sağlayan lisansüstü programların amacı iki katmanlıdır. Birincisi, mevcut ve gelecekteki çevre ve mühendislik problemlerinin belirlenmesi ve çözümü için aktif araştırma ve teknoloji geliştirme programları oluşturmaktır. İkincisi, karmaşık çevre sorunlarının çözümlerine yönelik projeleri yönetecek ve karar verecek gelişmiş teknik bilgiye sahip eğitimli insan kaynağını sağlamaktır.

Lisansüstü programları nitelikli öğrenciler için; su temini mühendisliği, atık su mühendisliği, hava kirliliği ve kontrolü, su kalitesi yönetimi, toprak ve yer altı suyu kirliliği, çevresel modelleme, çevresel etki değerlendirmesi, çevre kimyası ve çevresel mikrobiyoloji ve biyoteknoloji alanlarında araştırma fırsatları ve ileri kurs çalışmaları sunmaktadır.