Rapor Teslimi

STAJ RAPORU TESLİMİ ÖNCESİ KONTROL LİSTESİ
  • Teslim tarihi, derse kayıt olduğunuz dönemin üçüncü haftasının pazartesi günüdür.
  • Rapor yazımı için önerileri takip edin ve kaynaklara atıfların doğru şekilde yapıldığına emin olun.
  • Raporunuzun ciltli veya spiralli olması gerekmektedir. Uygun olmayan raporlar kabul edilmeyecektir.
  • Raporunuzla beraber anket formunuzu teslim etmeniz gerekmektedir.
  • Staj yaptığınız kurum veya kuruluşun değerlendirme formunu gönderip göndermediğini sekreterimiz Gülçin Şahin'e sorun. Eğer bölüme ulaşmamışsa staj yaptığınız yerle iletişime geçin ve dönem sonuna kadar göndermelerini hatırlatın.