Laboratuvar ve araştırma olanakları

LABORATUVAR ve ARAŞTIRMA OLANAKLARI

Bölüm, lisans/lisansüstü eğitime ve lisansüstü araştırmaya ayrılmış altı laboratuvara sahiptir.

Temel İşlemler ve Prosesler Laboratuvarı

Bu laboratuvarda, su ve atıksu arıtımında uygulanan temel işlem ve proseslere ilişkin çalışmaların yapılabileceği laboratuvar ölçekli deney setleri bulunmaktadır. Hem eğitim hem de araştırma amaçlı kullanılan bu laboratuvarda, filtrasyon, çöktürme, havalandırma, aktif karbon adsorpsiyonu, iyon değiştirme, çamur susuzlaştırma vb. üniteler yer almaktadır.

Kimya Laboratuvarı

Bu laboratuvarda, her tür su ve atıksu analizinin fiziksel ve kimyasal analizini yapmak için gerekli tüm altyapı bulunmaktadır. Gerek endüstriyel hizmetler, gerek araştırma gerekse eğitim amaçlı kullanılan bu laboratuvar, sürekli olarak yeni cihazlarla donatılmaktadır.

Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Bu laboratuvarda, rutin mikrobiyolojik analizlerin yapılmasını sağlayacak tüm olanaklar bulunmaktadır. Ayrıca respirometre, biyolojik reaktörler ve FTIR gibi araştırmaya yönelik cihazlar da yeralmaktadır.

Hava Kirliliği Laboratuvarı

Bu laboratuvarda çeşitli hava kirleticilerini örnekleme ve analiz olanakları bulunmaktadır. Meteorolojik ölçüm aletleri mevcuttur. Ayrıca, hava kirliliği ile ilgili araştırmalar da bu laboratuvarda yapılmaktadır.

Enstrümental Analiz Laboratuvarı

Bu laboratuvar, atomik absorbsiyon, spektrofotometri, UV vis spektrofotometri, AOX, element analizatörü, gaz kromatogrtafi, alev fotometri, toplam organik karbon analizörü gibi modern cihazların kullanıldığı bir laboratuvardır.

Kirlilik Hidrolojisi Laboratuvarı

Bu laboratuvar, araştırma ağırlıkllı kullanılmakta olup; toprak, sediman, katı ve tehlikeli atıklarda solvent ekstraksyonu yapan mikrodalga cihazı, hidrolik iletkenlik ölçüm cihazı gibi cihazlara sahiptir.

Öğrenci Bilgisayar Laboratuvarı

Bu laboratuvar lisans ve lisansüstü öğrencilerin kullanması için tasarlanmıştır. Laboratuvarda, bir sunucuya ve kampüs bilgisayar ağına bağlı çok sayıda bilgisayar bulunmaktadır. Bölüm ayrıca, su temini mühendisliği, atıksu mühendisliği, hava kirliliği, toprak ve yeraltı suyu kirliliği, atık bertarafı ve nehir kirliliği konularında araştırma ve uygulamalarda kullanılabilecek paket programlara sahiptir.