Lisans Programı [Akademik Katalog]

2020-2021 Güz döneminde ve sonrasında 1. sınıfa (birinci sınıf) başlayan öğrenciler için geçerlidir.

* Daha önceki dönemlerde 1. sınıfa başlayan ve CENG230 dersini tekrar etmesi gereken öğrenciler, 2020-2021 Güz döneminden başlamak üzere CENG240 dersini almak zorundadır.

** 2020-2021 Güz döneminde ilk yılına başlayan öğrencilerin Bahar döneminde BA 100 - Kariyer Planlama dersine kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

BIRINCI DÖNEM
MBS
ES
SSH
D
MATH 119 Analitik Geometri ile Analiz
4
2
5
5
PHYS 105 Genel Fizik I
3
2
4
4
CHEM 107 Genel Kimya
3
2
4
4
ENVE 101 Çevre Mühendisliğine Giriş
2
0
2
2
ENG 101 Okuma ve Yazma Becerilerinin Geliştirilmesi I
4
0
4
4
IS 100 Bilgi Teknolojileri ve Uygulamalarına Giriş
NC
OHS 101 İş Sağlığı ve Güvenliği I
NC
Toplam
16
6  
19
13İKINCI DÖNEM
MBS
ES
SSH
D
MATH 120 Çok Değişkenli Fonksiyonların Hesabı
4
2
5
5
PHYS 106 Genel Fizik II
3
2
4
4
CE 101 İnşaat Mühendisliği Çizimi
2
2
3
3
ENVE 102 Çevre Kimyası
3
0
3
2
1
CENG 240* Mühendisler için Phyton ile Programlama
2
2
3
3
ENG 102 Okuma ve Yazma Becerilerinin Geliştirilmesi II
4
0
4
4
BA 100** Kariyer Planlaması
NC
Toplam
18
8
22
11
0
10
1
ÜÇÜNCÜ DÖNEM
MBS
ES
SSH
D
ENVE 201 Çevre Mühendisliği Süreçlerinin Temelleri
3
0
3
2
1
MATH 219 Diferansiyel Denklemlere Orta Seviye Giriş
4
0
4
4
ES 223 Statik ve Malzemelerin Mukavemeti
4
0
4
4
CHEM 229 Mühendisler için Organik Kimya
3
2
4
4
ENVE 208 Çevre Kimyası Laboratuvarı
1
4
3
1
2
ENG 211 İleri Okuma ve Sözlü İletişim
3
0
3
3
HIST 2201 Kemal Atatürk İlkeleri I
NC
Toplam
18
6
21
9
6
3
3
DÖRDÜNCÜ DÖNEM
MBS
ES
SSH
D
ENVE 206 Çevre Mühendisliğinin Fizikokimyasal Süreçleri
3
0
3
2
1
ES 303 Mühendisler İçin İstatistiksel Yöntemler
3
0
3
3
CHE 204 Termodinamik I
4
0
4
4
ENVE 202 Çevresel Mikrobiyoloji
3
2
4
2
2
ENVE 307 Hava Kirliliği
3
0
3
3
HIST 2202 Kemal Atatürk İlkeleri II
NC
Toplam
16
2
17
7
4
0
6
BEŞINCI DÖNEM
MBS
ES
SSH
D
ENVE 303 Temel İşlemler ve Su Arıtma Süreçleri
3
0
3
3
ENVE 309 Biyolojik Arıtmanın Temelleri
3
0
3
3
CE 375 Çevre Mühendisliği Hidrolojisi
3
0
3
3
CE 374 Akışkanlar Mekaniği
3
0
3
3
  Teknik Olmayan Seçmeli
3
0
3
3
ENVE 300 Yaz Stajı I
NC
TURK 303 Türkçe III
NC
OHS 301 İş Sağlığı ve Güvenliği II
NC
Totals
15
0
15
0
9
3
3
ALTINCI DÖNEM
MBS
ES
SSH
D
ES 361 Mühendislikte Sayısal Yöntemler
3
0
3
3
ENVE 304 Temel İşlemler ve Atıksu Süreçleri
3
0
3
1
1
1
ENVE 322 Çevre Mühendisliğinde Taşınım Prosesleri
3
0
3
3
ENVE 312 Su Temini Mühendisliği
3
0
3
3
  Sınırlı Seçmeli Ders*
3
0
3
2
1
  Teknik Olmayan Seçmeli
3
0
3
3
Turkish 304 Türkçe IV
NC
Toplam
18
0
18
4
3
3
8
YEDINCI DÖNEM
MBS
ES
SSH
D
ENVE 407 Çevre Mühendisliği Tasarımı I
2
2
3
3
ENVE 412 Katı Atık Bertarafı
3
0
3
3
ENVE 404 Çevresel Modelleme
3
0
3
3
  Teknik Seçmeli
3
0
3
3
  Teknik Seçmeli
3
0
3
3
ENVE 400 Yaz Stajı II
NC
Toplam
14
2
15
0
3
0
12
SEKIZINCI DÖNEM
MBS
ES
SSH
D
ENVE 408 Çevre Mühendisliği Tasarımı II
2
2
3
3
  Teknik Seçmeli
3
0
3
3
  Teknik Seçmeli
3
0
3
3
  Teknik Seçmeli
3
0
3
3
  Serbest Seçmeli
3
0
3
3
Toplam
14
2
15
0
0
3
12

MBS:  Matematik ve Temel Bilimler 
ES:  Mühendislik Bilimleri 
SSH:  Mühendislik Grafikleri, Bilgisayar Okuryazarlığı ve Prog., İletişim Ekonomisi, Sosyal ve Beşeri Bilimler 
D:  Disipline İlişkin Konular 
RE*: Aşağıdaki Derslerden Biri: CE 364, CE 241

GENEL TOPLAM 142    44    25 26 47
               
YÜZDE 100   31    18  18  33 

Son Güncelleme:
07/02/2024 - 09:33