• Sayın İşveren,

    Mezunlarımızın yetkinliği ve iş yaşamlarında kaliteli hizmet verebilmeleri ODTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü için çok önemlidir. Böyle bir değerlendirmeyi yapabilmemiz için sizin görüşleriniz büyük önem taşımaktadır. İşyerinizde çalışmakta olan mezunlarımızın sahip oldukları bilgi altyapısı, kendilerine verilen görevlere yaklaşımları, problem çözme yetileri, yaşam boyu öğrenmeye yatkınlıkları vb. konulardaki yetkinliklerini ölçmemize yarayacak ekteki anketi doldurmanızı ve ilave görüş, öneri ve değerlendirmelerinizi aşağıda ayrıca belirtmenizi bekliyoruz. Katılımlarınız için çok teşekkür ederiz. Saygılarımızla.

    ODTÜ Çevre Müh. Bölüm Başkanlığı

    İşveren Anketine ulaşmak için lütfen tıklayınız. 

Değerli mezunumuz,

Bölümümüz lisans eğitimi 2002 yılında ABET tarafından akredite edilmişti. Bu akreditasyon süresinin yakın gelecekte dolacak olması nedeniyle, yeniden başvurumuz söz konusu olacaktır. Bölümümüzde verilen eğitimin daha da iyileştirilmesi hedefinin bir kez daha belgelenmesi amacına yönelik bu süreçte, siz mezunlarımızdan gelecek geri-besleme bilgi büyük önem taşımaktadır. Bu bilgiyi bize aktaracak aşağıdaki ekte verilen anketi mümkün olan en kısa zamanda doldurmanızı ve ilave görüş, öneri ve değerlendirmelerinizi ayrıca belirtmenizi bekliyoruz. Katılımlarınız için çok teşekkür ederiz.
Saygılarımla,
Prof.Dr. Bülent İçgen - Bölüm Başkanı

Mezun anketine ulaşmak için lütfen tıklayınız. 


Last Updated:
16/11/2020 - 18:32